Swedbank AS

2024. aasta Swedbank AS stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.

2024. aasta kevadsemestril antakse välja kaks stipendiumi. Üks stipendium bakalaureuseõppe üliõpilastele summas 1300 eurot ja teine magistriõppe üliõpilastele summas 1500 eurot.

Kandideerimistingimused
  • Elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab
    • ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest,
    • põhjendust stipendiumi saamiseks ja
    • õppejõu soovitust
  • Tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).
Kandideerimistähtaeg
21. apr. 2024
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!