Liidust

Kes me oleme? 

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (EÕÜL) on mittetulunduslik õigusteaduse tudengite vabatahtlik ühendus. EÕÜLi asutasid 2006. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid. EÕÜL-i eesmärk on avardada noorte silmaringi ning täiendada akadeemilist haridust. EÕÜLi noortest on tänaseks välja kasvanud palju edukaid juriste ja õigusteadlasi.

Mida me teeme? 

Organisatsioon korraldab igal hooajal mitmeid õigusalaseid üritusi koos advokaadibüroode ja riigiasutuste esindajatega. Suurem osa üritustest toimub foorumilaua formaadis, kuid korraldatakse ka bürookülastusi, praktikakonkursse ja töötube. EÕÜL-i üritustel osalemine on tudengitele tasuta.

Miks? 

Ülikoolis omandatakse teoreetilisi teadmisi, kuid praeguses konkurentsitihedas maailmas pelgalt teooriast ei piisa. Nagu kõikidel teistel aladel on ka õiguses praktika hädavajalik. EÕÜL aitab luua silda teooria ja praktika vahel, sest viib noored juuratudengid kokku nende võimalike tööandjatega. Foorumilaua ümber või töötoas tekkiva arutluse ajal tutvub tudeng oma tuleviku võimalustega. Teiselt poolt näevad büroode ja riigiasutuste esindajad aktiivseid ja silmapaistvaid tudengeid ning saavad ülevaate tulevastest töötajatest.

Mis on meie missioon? 

EÕÜLi missioon on tuua praktiline õigusteadus oma ala professionaalide kaasamisega juuratudengitele lähemale. Seepärast otsib EÕÜL-i meeskond aktiivselt koostööpartnereid, kes aitaksid meil seda eesmärki saavutada. EÕÜL pakub koostöösuhte ajal oma toetajatele kajastust nii õigusteaduskonna üliõpilaste kui ka selle lõpetanute hulgas. Bürood on võimalik tudengitele tutvustada näiteks praktikakuulutuste jm teatiste jagamise, praktikaprogrammide ja bürookülastuste korraldamise, büroo logo reklaamimise jms kaudu. Samuti on võimalik üliõpilastele informatsiooni jagada ka vahetult – ürituse korraldamisega. EÕÜL on igati avatud toetajate enda koostöönägemusele.

Kuidas meiega suhelda saab?

Tudengitega suhtlemiseks on Liidul mitu erinevat platvormi: koduleht (www.oigusliit.eu), Facebooki lehekülg (www.facebook.com/oigusliit), Facebooki grupp (www.facebook.com/groups/oigusliit) ning EÕÜL-i enda infostend Iuridicumis (Näituse 20).