Liidust

Kes me oleme?
Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit on 2006. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse tudengite poolt asutatud vabatahtlik ühendus. Liit koosneb paarikümnest aktiivsest noorest, kes annavad õppetöö kõrvalt oma panuse praktilise õigusteaduse juuratudengiteni toomisesse ning seeläbi tugevama õigusmaastiku rajamisse. Liit väärtustab liikmete ühtehoidmist ja enesearengut. Meie vilistlastest on tänaseks välja kasvanud palju edukaid ning silmapaistvaid juriste ja õigusteadlasi, aga ka ettevõtjaid.

Mis on meie visioon?
Eesti juhtiv üliõpilasorganisatsioon, mis edendab praktilist õigusharidust, toetab õigusteaduse ja õigusteadvuse arengut ning loob tugeva võrgustiku õigustudengite ja nende tulevaste tööandjate vahel, tugevdades seeläbi jätkusuutlikku õigusharidust Eestis.

Mis on meie missioon?

 • Õigustudengite haridusliku arengu edendamine
  Liit pühendub õigustudengite arengu edendamisele, pakkudes hariduslikku väärtust mitmekülgsete erialaste ürituste, sh foorumlaudade ja seminaride korraldamise kaudu.
 • Õigustudengite ühendamine nende tulevaste tööandjatega
  Liit loob sidemeid õigustudengite ja õigusvaldkonna tööandjate vahel, toetades sel viisil üliõpilaste sujuvat üleminekut tööturule ning muutes õigusharidust teoreetilisest praktilisemaks.
 • Kestva ning hoidva võrgustiku loomine
  Liit loob kestva ja hoidva võrgustiku Liidu liikmete vahel, et tekiks platvorm, mille kaudu üliõpilased saavad üksteist innustada ja toetada. Lisaks loob Liit sidemeid nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste partneritega.
 • Õigushariduse arendamine
  Liit pühendub õigushariduse pidevale arendamisele ning panustab aktiivselt õigusharidusega seotud poliitikate kujundamisse.
 • Õigusteaduse ning -teadvuse arendamine
  Liit edendab õigusteadust ja -teadvust kui olulist valdkonda ühiskonnas ning tõstab teadlikkust õigusalastest küsimustest. Samuti loob Liit platvormi õigusteaduse uuendusteks.

Kuidas Liit toimib?
Väärtustame liikmete enesearengut ja pikaaegsete suhete loomist, et tulevikus üheskoos õigusmaastikku vallutada. Selleks et iga liige saaks ennast proovile panna, valivad kõik liikmed kindla(d) partneri(d) (advokaadibüroo, riigiasutuse ja/või ettevõtte), kellega hooaja jooksul sidet hoida, koostööd planeerida ja ühiselt tekkinud ideid realiseerida. Lisaks koostööle oma partneriga osaleb iga liige ka ühe Liidu valdkonna töös. Liidu viie valdkonda kohta saad täpsemalt lugeda allpool. 

Liidu valdkonnad

Iga ühenduse nurgakivi on hea meeskond ja ühtekuulumine, mille eest Liidus vastutab siseürituste tiim. Valdkond loob ja organiseerib siseüritusi ning koosviibimisi kõigi organisatsiooni liikmete ühendamiseks ja õppetööst puhkamiseks. Teiselt poolt on valdkonna ülesandeks tulla välja uudsete Liidust väljapoole suunatud ideede ja projektidega ning olla nende eestvedajaks.

Turundustiim muudab Liidu nähtavaks ürituste reklaamimise ja sotsiaalmeedia kaudu. Nii jõuab Liit tudengite ja koostööpartneriteni, et oma missioon edukalt ellu viia. Iga tiimiliige seisab meie eesootavate sündmuste atraktiivse kajastamise eest. Turundusvaldkond vastutab ka Liidu üldise sotsiaalmeedia strateegia koostamise ja läbiviimise eest.

IT/halduse tiim on tehniline tugi Liidule. Valdkonnas saab arendada nii oma IT-pädevust kui ka loomingulisi kujundusoskusi. Valdkonna peamised ülesanded varieeruvad Liidu kodulehe hooldamisest ja disainimisest kuni veebiregistreeringute haldamiseni. Samuti saab valdkonna liige proovida kätt majandusaasta aruande koostamisel.

Riigisisese koostöö valdkond hõlmab erinevate riigi tasandil tegutsevate osapoolte – teiste noorteühenduste, organisatsioonide, aga ka riigiasutuste – koostööd ja suhtlust. Riigisisene koostöö aitab Liidul luua tugevamaid sidemeid erinevate osapooltega, edendades seeläbi kvaliteetset õigusharidust ning õigusalast teadmust Eestis. Lisaks viib valdkond ellu Liidu riigisisesed projektid, osaledes aktiivselt projektikirjutamise ning -juhtimise protsessides.

Rahvusvahelise koostöö valdkond loob sidemeid ning võrgustikke teiste riigiväliste organisatsioonide ning partneritega. Valdkond korraldab Liidu üliõpilasvahetusi, rahvusvahelisi seminare, konverentse ning muid rahvusvahelisi projekte, mis edendavad koostööd erinevate õiguskultuuride vahel. Lisaks aitab valdkond avardada Eesti õigustudengite silmaringi ning panustada kogemusvahetusse teiste riikide õigustudengitega.

Secured By miniOrange