Liidust

Kes me oleme?
Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (EÕÜL) on 2006. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse tudengite poolt asutatud vabatahtlik ühendus. EÕÜL koosneb paarikümnest aktiivsest noorest, kes annavad õppetöö kõrvalt oma panuse praktilise õigusteaduse juuratudengiteni toomisesse ning seeläbi tugevama õigusmaastiku rajamisse. EÕÜL väärtustab liikmete ühtehoidmist ja enesearengut. Meie vilistlastest on tänaseks välja kasvanud palju edukaid ning silmapaistvaid juriste ja õigusteadlasi, aga ka ettevõtjaid.

Mis on meie missioon?
Ülikoolis omandatakse teoreetilisi teadmisi, kuid konkurentsitihedas maailmas pelgalt teooriast ei piisa. EÕÜLi missioon on tutvustada tudengitele praktilist õigusmaailma ja täiendada nende haridust, luues seeläbi kestvat võrgustikku säravate tudengite ja õiguse tipptegijate vahele. Selleks ühendab EÕÜLi meeskond oma jõud advokaadibüroodega, aga ka prokuratuuri, kohtute ja teiste riigiasutustega. Meie partnerid hoolitsevad tudengite mitmekesiste teadmiste eest ja teevad praktilise õigushariduse noortele kättesaadavaks. Koostöö käigus tutvustavad büroode ja riigiasutuste esindajad tudengitele tulevikuvõimalusi ning märkavad aktiivseid ja silmapaistvaid tulevasi praktikante ning töötajaid.

Mida me teeme?
Selleks et luua silda teooria ja praktika vahele, korraldab EÕÜL igal hooajal koostööpartneritega õigusteemalisi üritusi, millest osavõtt on kõigile tudengitele tasuta. Üritused toimuvad enamasti foorumilauana, kuid korraldame ka töötubasid ning advokaadibüroode ja riigiasutuste külastusi. Lisaks põnevates õiguslikes aruteludes osalemisele avaneb tudengitel meie üritustel ka võimalus veiniklaasi kõrvale esinejate ja teiste tudengitega tutvusi luua. Arendame koostööd ka teiste aktiivsete ühendustega, mh loome ja hoiame suhteid välismaiste tudengiorganisatsioonidega. Lisaks organiseerime liidu liikmetele siseüritusi nende panuse väärtustamiseks, liikmeskonna ühendamiseks ja õppetööst puhkamiseks. Liidu liikmed on oodatud nii talvematkadele ja suvepidudele kui ka koolitustele ja Tartu tudengielu avastamisele.

Kuidas liit toimib?
Väärtustame liikmete enesearengut ja pikaaegsete suhete loomist, et tulevikus üheskoos õigusmaastikku vallutada. Selleks et iga liige saaks ennast proovile panna, valivad kõik liikmed kindla(d) partneri(d) (advokaadibüroo ja/või riigiasutuse), kellega hooaja jooksul sidet hoida, koostööd planeerida ja ühiselt tekkinud ideid realiseerida. Liidus on 4 valdkonda, mille kohta saad täpsemalt lugeda allpool. 

Iga ühenduse nurgakivi on hea meeskond ja ühtekuulumine, mille eest liidus vastutab ürituskorralduse tiim. Valdkond loob ja organiseerib siseüritusi ning koosviibimisi kõigi organisatsiooni liikmete ühendamiseks ja õppetööst puhkamiseks. Teiselt poolt on valdkonna ülesandeks tulla välja uudsete liidust väljapoole suunatud ideede ja projektidega ning olla nende eestvedajaks.

Turundustiim muudab liidu nähtavaks ürituste reklaamimise ja sotsiaalmeedia kaudu. Nii jõuab EÕÜL tudengite ja koostööpartneriteni, et oma missioon edukalt ellu viia. Iga tiimiliige seisab meie eesootavate sündmuste atraktiivse kajastamise eest. Turundusvaldkond vastutab ka liidu üldise sotsiaalmeedia strateegia koostamise ja läbiviimise eest.

IT/halduse tiim on tehniline tugi liidule. Valdkonnas saab arendada nii oma IT-pädevust kui ka loomingulisi kujundusoskusi. Valdkonna peamised ülesanded varieeruvad liidu kodulehe hooldamisest ja disainimisest kuni veebiregistreeringute haldamiseni. Samuti saab valdkonna liige proovida kätt majandusaasta aruande koostamisel.

Projekti kirjutamise tiim võimaldab liidul mõelda tavategevusest kaugemale ja korraldada uudseid üritusi, milleks puudub rahastus. Nii hoitakse silma peal kerkivatel ideedel, mille tarbeks toetusi taotleda. Projektikirjutamise valdkond pakub võimalust arendada efektiivset ja loomingulist kirjutamisoskust. Tänu projektikirjutamise tiimi suurepärasele tööle on liit näiteks käima lükanud üritustesarja “Kohtumine Tundmatuga”.

Secured By miniOrange