Liidust

EÕÜL on iseseisev, kasumit mittetaotlev õigusteaduskonna tudengite poolt juhitud organisatsioon, mille meeskonda kuulub umbes 30 entusiastlikku liiget. Liit on tegev olnud 13 aastat, mille jooksul on EÕÜL-ist välja kasvanud ligikaudu 60 söakat noort, kes tänaseks praktiseerivad õigust edukalt erinevates valdkondades.

Organisatsioon korraldab igal hooajal mitmeid õigusalaseid üritusi erinevate advokaadibüroode, Eesti kohtusüsteemi asutuste ja teiste valdkondade esindajatega. Suurem osa üritustest toimub foorumilaua formaadis, kuid korraldatakse ka bürookülastusi, praktikakonkursse ja töötube. EÕÜL-i üritustel osalemine on tudengite jaoks tasuta.

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu missioon on tuua praktiline õigusteadus oma ala professionaalide kaasamisega juuratudengitele lähemale. Seepärast otsib EÕÜL-i meeskond aktiivselt koostööpartnereid, kes aitaksid meil seda eesmärki saavutada. EÕÜL pakub koostöösuhte ajal oma toetajatele kajastust nii õigusteaduskonna üliõpilaste kui ka selle lõpetanute hulgas. Bürood on võimalik tudengitele tutvustada näiteks büroo praktikakuulutuste jm teatiste jagamise, praktikaprogrammide ja bürookülastuste korraldamise, büroo logo reklaamimise jms kaudu. Samuti on võimalik üliõpilastele informatsiooni jagada ka vahetult – ürituse korraldamisega. EÕÜL on aga igati avatud ka toetajate enda koostöönägemusele.

Tudengitega suhtlemiseks on Liidul mitu erinevat platvormi: koduleht (www.oigusliit.eu), Facebooki lehekülg (www.facebook.com/oigusliit), Facebooki grupp (www.facebook.com/groups/oigusliit) ning EÕÜL-i enda infostend Iuridicumis (Näituse 20).